Referencer

Se et udvalg af kundeudtalelser:

Gamle traditioner og moderne metoder

Da vi i sommeren 2009 skulle renovere vores 21x7 meter store bindingsværkslænge, var vi fast besluttede på, at renoveringen skulle foregå efter gamle håndværksprincipper. Der måtte ikke, med mindre der ikke kunne findes anden løsning, bruges hverken søm, skruer eller cementprodukter i opbygningen af bindingsværksvæggene. Derfor var det vitalt for projektets succesfulde gennemførelse, at vi kunne finde en tømrer/murer der mestrede det gamle håndværk perfekt. I tømrermester Søren H. Rasmussen fandt vi denne håndværker.

Sørens virksomhed og arbejdsmetoder repræsenterer den perfekte kombination af gode gamle håndværksmæssige traditioner, der har vist deres værd gennem århundreder, og moderne fabrikationsmetoder, der er nødvendige for at kunne levere konkurrencedygtige priser. Der har under hele forløbet været en kompromisløs fokus på brugen af de rigtige materialer og den håndværksmæssige korrekte udførelse.
Samtidig har der været udvist respekt for egnsspecifikke udførelser, baseret dels på eksisterende bygninger i området samt i en generel viden om egnsspecifikke fremgangsmåder. Det var med andre ord, som at få en tømrer fra ’de gode gamle dage’ med moderne værktøj og forretningssans på besøg.

I gennem hele projektet har Søren udvist respekt for aftaler og deadlines. Selv små ændringer er blevet koordineret i tilpas god tid, og på intet tidspunkt har der været tvivl om fremmøde eller overholdelse af deadlines.

Virksomheden stod ligeledes for murerentreprisen af tavlerne, hvilket bl.a. inkluderede montering af 12 støbejerns vinduer i murværk. Den samme opmærksomhed på finish, detaljer og materiale brug, som gjorde sig gældende for tømrer entreprisen, gennemsyrede murerentreprisen.
Kalkprocent i mørtelprodukterne er blevet checket, for at sikre at de overholdt kravene og eksterne konsulenter, fra bl.a. ’Center for bygningsbevaring’ er blevet konsulteret for bl.a. at sikre holdbar udførsel af pudsede sålbænke ved støbejerns vinduer.

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Søren og medarbejderne i hans virksomhed. Vi kan på det varmeste anbefale tømrermester Søren H. Rasmussen, og udtrykker samtidig den dybeste respekt for de fundamentale principper hans virksomhed hviler på.

Dorte Larsen & Johan Ohrt.

Professionel vejledning

"Vi har været meget tilfredse med renoveringen af vores bindingsværkshus, som Søren Rasmussen har stået for. Under hele forløbet har han regelmæssigt orienteret os om status på renoveringen, og vi fået professionel vejledning i forhold til prioritering af renoveringsprojekter i huset, rådgivning om valg af miljøvenlige materialer til ombygningen og hjælp til køb af bæredygtig maling - alt sammen med respekt for husets historie."


Mitzie Alexandra Saunders

Brug for en grundig tømrer?

Udfyld formularen, hvis du skal bruge en tømrer med respekt for de gode håndværkstraditioner. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Se hvad der bliver skrevet om os på SN.dk her.

Huset fremstår som "dengang"

Tømrermester Søren H. Rasmussen ApS, har været os behjælpelig med at renovere vores bindingsværkshus fra 1850.

En langside og enkelte felter var totalt ødelagt af ”udyr” og ælde, og dette ønskede vi fornyet. Stor tilfredshed har vi haft med valget af Søren H. Rasmussen ApS.

Arbejdet er udført på en sådan måde, at huset fremstår som ”dengang” dog selvfølgelig med nye materialer, og arbejdstiden og budgettet for renoveringen har været overholdt.

Vi kan kun være tilfreds med vores valg af Tømrermester Søren H. Rasmussen ApS.

L. Nørbæk

Reetablering af gammelt ildsted

I vores bindingsverkshus fra 1825 har vi i to forskellige omgange samarbejdet med Tørmrerfirmaet Søren H. Rasmussen ApS. Ved udskiftning af gavl og ved fuldstændig reetablering af gammelt ildsted. Ved begge tilfælde har samarbejdet fungeret perfekt, arbejedet er udført til stor tilfredstillelse og med høj håndverkskvalitet. Vi kan derfor rekomendere firmaet på det varmeste.

Per Saetterstrom

Kompromisløs fokus på kvalitet

Vi har benyttet Søren H. Rasmussen i forbindelse med en tilbygning til vores bevaringsværdige bindingsværkshus samt nyt tag på det eksisterende hus. Vi besluttede at anvende Søren til udførelse af arbejdet på baggrund af hans store ekspertise og erfaring med netop bindingsværkskonstruktioner. Dele af den nye konstruktion og ikke mindst sammenbygningen med det eksisterende hus var vanskelig at planlægge 100% på forhånd, og de endelige løsninger måtte besluttes undervejs, hvorfor byggeriet i høj grad afhang af Sørens evne til at finde de rette løsninger. Dette lykkedes fuldt ud og blev gjort med stor dygtighed og sans for de rigtige løsninger med kompromisløs fokus på kvalitet og respekt for det eksisterende byggeri. At byggeriet blev gennemført som et medbyg projekt, hvor vi selv skulle udføre dele af arbejdet, stillede store krav til samarbejdet med Søren. Alt har fungeret perfekt og Søren har været en god og fleksibel samarbejdspartner og byggeriet blev færdiggjort indenfor den planlagte tidsramme.

Vi kan give vores bedste anbefalinger til Søren, som har udvist stor kompetence indenfor bindingsværkkonstruktioner, og ikke mindst til at finde gode velfungerende løsninger på de udfordringer et gammelt hus byder på. Vi har fået en fantastisk tilbygning til vores gamle bevaringsværdige bindingsværkshus, som vi er meget tilfredse med!

Anne Marie & Henrik

Specialopgaver

Høj kvalitet

Passion for det gode håndværk

Vores kunder anbefaler os 

Vi kan på det varmeste anbefale tømrermester Søren H. Rasmussen, og udtrykker samtidig den dybeste respekt for de fundamentale principper hans virksomhed hviler på.

- Dorte Larsen & Johan Ohrt

Tømrermester Søren H. Rasmussen ApS, har været os behjælpelig med at renovere vores bindingsværkshus fra 1850. 

Stor tilfredshed har vi haft med valget af Søren H. Rasmussen ApS.

- L. Nørbæk

Vi kan give vores bedste anbefalinger til Søren, som har udvist stor kompetence indenfor bindingsværkkonstruktioner, og ikke mindst til at finde gode velfungerende løsninger.

- Anne Marie & Henrik